-27 oktober doen wij mee aan Beursvloer Westland

Beurs waar maatschappelijke organisatie samenwerking zoeken met het bedrijfsleven.http://www.vrijwilligerswerkwestland.nl/site/nl/vrijwilligeinzet/projecten/beursvloerwestland

zo stellen wij voor een orgaisatie vergaderruimte beschikbaar. Wij zijn benieuwd wat ze daar tegenover kunnen/willen stellen.